Aggiornamento dnes

debatní večer nad reflexí II. vatikánského koncilu
S. Fischerová, K. Floss, A. Opatrný a T. Petráček

barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
vstup Jilská ul. 7a
čtvrtek 5. května 2011, 19:30 hodin

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 v 19, 30 hod proběhne v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze diskusní večer s širokým tématem „Aggiornamento dnes“ při příležitosti uvedení knižního rozhovoru Sylvy Fischerové s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou(Vyšehrad). Knihu představí Martin Žemla z nakladatelství Vyšehrad, pozvání ke kulatému stolu přijali kromě autorů Karla Flosse a Sylvy Fischerové v roli moderátorky i teolog Aleš Opatrný a historik Tomáš Petráček. Zástupci tří generací budou diskutovat o II. vatikánském koncilu a jeho vlivu na české i světové dějiny. Co může znamenat „zdnešnění“ dnes a co znamenalo včera? Byl koncil přijat, nebo jsme naopak svědky jeho nenápadného relativizování? Jsou jeho hlavní myšlenky stále živé, nebo byly příliš svázány s dobou svého vzniku? Jaký význam měl pro českou společnost v 60. letech minulého století ekumenický seminář v pražských Jirchářích a co by mohlo znamenat dnes obnovení jeho ducha? Co je tradice – její síla i její úskalí? Jak se rozvíjí a udržuje opravdu živá a nosná tradice? Jak se k sobě má modernost a nadčasovost, podléhání trendům a skutečné pravověří? Co zmůže jedinec tváří v tvář dějinám?

Karel Floss (* 1926) studoval klasickou a slovanskou filologii a filosofii na MU v Brně a UP v Olomouci. V roce 1950 internován v Broumově, následně 1950–1953 nasazen u PTP. V roce 1968 obhajuje konečně u J. L. Fischera dissertační práci na téma „Čas, dějinnost a Aurelius Augustinus“. Překladatel řady filosofických a teologických děl. Teprve po roce 1989 docent filosofie na FF UP. Zakladatel a dlouholetý předseda Nadace Světový Étos-Centrum Prokopios a organizátor její Letní filosofické školy v Sázavě. V letech 1996–1998 senátor PČR.

Sylva Fischerová (* 1963) po počátečních studiích filosofie a fyziky na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala klasickou filologii a od té doby působí v Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Je autorkou řady básnických sbírek, dvou souborů povídek i knihy pro děti; řada jejích textů byla publikována v zahraničí.

Aleš Opatrný (* 1944) je český katolický kněz, teolog a autor duchovní literatury. Byl vedoucím Pastoračního střediska pražské arcidiecéze (1991–2004), je mimo jiné spoluzakladatelem a členem Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů a vedoucím katedry pastorálních oborů na KTF UK.

Tomáš Petráček (* 1972) ukončil studium historie na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha roku 2002 doktorskou prací Fenomén darovaných lidí vpřemyslovských zemích 11. a 12. století (Praha 2003). V letech 2000–2003 studoval teologii na KTF UK Praha. Ve studiu pokračoval ve švýcarském Fribourgu a zakončil ho roku 2005 licenciátem z teologie. Působí jako kněz v Hradci Králové a přednáší církevní dějiny české a světové na KTF UK.

plakát [pdf ke stažení]