우리 [WOO:RI]
Poetická intervence
Tisková konference

pondělí 15. října 2012 ve 14:00 hodin
barokní refektář dominikánského kláštera
u sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a

Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze a JW Stella Arts Collectives
si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci k zahájení projektu

우리 [WOO:RI] – Poetická intervence
Současné umění z Jižní Koreje v českých svatyních

Na čtyřech významných duchovních místech se během října objeví umělecká díla tří současných korejských výtvarníků – v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora v Praze, v klášteře karmelitánů ve Slaném, v barokním refektáři u sv. Jiljí v Praze a v areálu benediktinského opatství v Praze-Břevnově. Tyto „poetické intervence“ v sakrálním prostoru otevírají aktuální otázky střetu a dialogu kultur a náboženství.

Tisková konference se uskuteční

v pondělí 15. října 2012 ve 14:00

v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a

Projekt přímo v místě jedné z intervencí za účasti korejských umělců představí kurátoři
JW Stella a Norbert Schmidt a provinciál dominikánů Benedikt Mohelník OP. Po tiskové konferenci bude následovat komentovaná prohlídka uměleckého objektu instalovaného v kopuli kostela Nejsv. Salvátora v Praze u Karlova mostu.

Projekt [WOO:RI] vznikl ve spolupráci s festivalem současného umění Tina B.
Za festival TINA B promluví jeho ředitelka Monika Burian Jourdan.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

우리 [WOO:RI] – Poetická intervence
Současné umění z Jižní Koreje v českých svatyních

Tisková zpráva Praha 15.10.2012

projekt Centra teologie a umění, JW Stella Arts Collectives a festivalu Tina B
kurátoři: JW Stella a Norbert Schmidt

Na čtyřech významných duchovních místech se během října objeví umělecká díla tří předních korejských výtvarníků – v Akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, v klášteře karmelitánů ve Slaném, v barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze a v areálu benediktinského opatství v Praze – Břevnově. Projekt 우리 [WOO:RI] Poetická intervence přivádí současné umění z Jižní Koreje do českých duchovních prostor, a otevírá tak aktuální otázky střetu a dialogu různých kultur a náboženství a současně i vnitřního dialogu v nás samotných, což se děje mimo jiné i setkáním současného umění a prostoru starého chrámu. Koncepce vychází z tradice dynamického zacházení s uměním v sakrálním prostoru, kdy se měnily obrazy a sochy v kostele podle liturgické doby, kdy se pracovalo se světlem: „Vždycky to byla nějaká provokace, podobně jako dobré kázání provokuje k přemýšlení, k novému pohledu na problémy, které jsme měli dávno zařazené ve škatulce, tak současné umění v sakrálním prostoru je určitým podnětem, klade otázky,“ říká kurátor Norbert Schmidt.

Choi Jeonghwa: Beautiful! Beautiful Life (Krásný! Krásný život)
Akademický kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu

Beautiful! Beautiful Life je obrovský šestimetrový květ, který tvoří pět tisíc různobarevných tordovaných balonků, které umělec přivezl z Jižní Koreje. Objekt je umístěn přímo nad oltářní menzu pod hlavní kopuli kostela. Symbolizuje výbuch radosti, který úzce souvisí s radostí slavení eucharistie při mši svaté. „Barevné balonky zahrnují celé spektrum obsahů našich životů a jejich umístění v chrámu naprosto dává smysl, neboť v chrámu náš život začíná i končí,“ říká kurátorka JW Stella. Vedle se můžeme ptát: smíme se smát v kostele? Samozřejmě, že ano, ale každý smích má svůj konec. Tak se během svého umístění v kostele změní i dílo Choi Jeonghwa a doprovodí nás k svátku Všech svatých a Památce všech věrných zemřelých.

Instalace je přístupná během každé veřejné akce v kostele (program sledujte zde: www.salvator.farnost.cz), během festivalu TINA B od 17. do 31. října 2012 od Út  do Pá od 12:00 do 17:30 hodin.

Choi Jeonghwa: The Breathing Flower / Red Lotus
(Dýchající květina / Červený lotus)

Benediktinské arciopatství v Praze – Břevnově

Setkání Východu a Západu. Návštěva příbuzného. Lotus je symbolem meditace, osvícení, duchovní zralosti a hloubky i šířky východní spirituality. Dýchající květina je velký, červený lotosový květ, v průměru má 12 metrů, který se otevírá a zavírá. Tento symbol zenového buddhismu našel své místo v areálu břevnovského benediktinského arciopatství vedle vstupu do kostela svaté Markéty, přímo na ose do zahrad kláštera. Toto setkání dvou kultur a náboženských tradic působí velice radostně. Břevnovský klášter je jedno z nejstarších míst křesťanské duchovní tradice u nás, benediktini jsou symbolem stability, mnišské spirituality nesené moudrostí a vědomím souvislostí. Kdo jiný by tedy u nás měl přijmout tento výsostný symbol Východu.

Hong Soun: My dream – My Svatat (Můj sen – můj avatár)
Dominikánská 8
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a

Korejský umělec Hong Soun umístil do pěti velkých okem barokního refektáře dominikánského kláštera u sv. Jiljí po způsobu vitrají umělecké „autoportréty“ dětí z romské komunity a dětí z Koreje. Umělec děti požádal, aby nakreslily svého „avatára“, tedy postavu, kterou by chtěly být. Avatár, autoportrét sahající od podoby blonďaté princezny s modrýma očima po tvář plnou ohně, je tak zároveň vyjádřením toho já, které žije v nevědomí, a zároveň metaforou, která zpřítomňuje účast dětí v tomto projektu. Hong Soun nakonec vyfotografoval každého z dětských autorů a jeho snímek pak spojil s jeho kresbou v jeden celek. Bratři kazatelé už od samého počátku zakládali kláštery přímo ve městech, blízko lidem, aby mohli lépe porozumět jejich potřebám a sdílet jejich životní otázky. Nádherný refektář pražských bratrů od počátku nebyl určen jen pro stolování, ale sloužil jako reprezentativní sál, kam o zvláštních příležitostech dominikáni zvali své příznivce, přátele a ostatní obyvatele města. Dnes zde bratři pořádají přednášky, debaty, koncerty. Refektář se stává místem setkávání otevřených lidí, kteří chtějí sílet naděje i problémy dneška. Intervence Můj sen – můj avatár tak rezonuje s původním i současným určením starého prostoru a přináší velice aktuální otázky soužití lidí různých etnik i kultur dneška.

Instalace je přístupná během každé veřejné akce v refektáři (program sledujte zde: http://www.dominikanska8.cz/), dále během festivalu TINA B od 17. do 31. října každé Út, Čt a So 12:00 – 18:00 hod a po jeho skončení také na po předchozí domluvě emailem: dominikanska8@op.cz (Jan Cibulka)

Kim Byoungho: Collected Silences (Sebrané ticho)
Casa Sancta Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů ve Slaném

Uvnitř slánského klášterního kostela stojí podivná „šedá krabice“. Casa Sancta je zdevastovaná loretánská kaple, z původního interiéru zůstala jen malá soška Panny Marie. Tento temný prostor ostře kontrastuje s jasně prosvětleným interiérem kostela. Korejský umělec Kim Byoungho chce svojí instalací dát tomuto místu nový spirituální náboj. Jeho koncept zvukové instalace se snaží rozkrýt různé vrstvy v prostoru, vizualizovat pomocí dlouhých strun vztahy mezi starou architekturou loretánské kaple a kostelem, vztahy mezi minulostí a současností, vztahy mezi lidmi, a snaží se spojit také to, co tam kdysi bylo a co vlastně dneska všichni hledáme. Kim Byoungho k tomu říká: „Prostor, lidé a objekty existují pro sebe navzájem. Daný prostor je zhmotněním prostředí a vztahů budovaných v čase. Prostor tu byl někdy jen několik dní, nebo jindy tisíce let a dal vzniknout rozlehlé síti souvislostí. Někdy jako pramen života, někdy jako politické útočiště, někdy jako pozadí nenasytnosti. Prostor, který je předurčen vztahy, je vždy více nápadný. Já tyto vztahy spojuji liniemi. A spojuji jejich zvuky. Zvuky ticha.”

Instalace je přístupná od 17. října do 2. listopadu, po-pá 16:30 – 17:30, sobota 16:00 – 18:00, neděle 10:00 – 12:00. V jiných než výše uvedených časech a od 3. – 11. listopadu, je instalace přístupná během pravidelných programů kláštera, které sledujte zde: http://www.klasterslany.cz/, nebo po předchozí domluvě mailem: polapa@post.cz (P. P. Pola OCD)

Aktuální informace: www.ctu-uk.cz

JW Stella je nezávislá kurátorka a kulturní mediátorka se zájmem o kulturní antropologii, která je doma v Londýně a v Soulu. Připravila několik významných mezinárodních projektů současného umění.

Norbert Schmidt je architekt, redaktor teologické revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění na KTF UK, které se zaměřuje na problematiku vztahu současného umění, architektury, liturgie a sakrálního prostoru.

Choi Jeonghwa (*1961) Žije a pracuje v Soulu. Patří mezi nejuznávanější současné korejské umělce. Svými pracemi se snaží být spíš než umělcem prostředníkem mezi lidmi. Ke svým instalacím používá často předměty každodenní potřeby. Vystavuje jak v největších světových muzeích, ale dává přednost intervencím do živého veřejného prostoru. Reprezentoval jižní Koreu na Benátském bienále.

Hong Soun (*1959) Žije a pracuje v Soulu. Pro svou práci hledá obrazy v médiích a každodenním životě. Zabývá se vztahy kultury a společnosti. Vystavuje po celém světě.

Kim Byoungho ( *1974) Žije a pracuje v Soulu. Jeho unikátní velké instalace vycházejí za zájmu o strukturální formy a zvuky. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách v Koreji, Francii a Německu.

spoluorganizátoři: Akademická farnost u Nejsv. Salvátora v Praze, Benediktinské arciopatství v Břevnově, Dominikánská 8 u Kláštera dominikánů u Sv. Jiljí v Praze, Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů ve Slaném.