Centrum teologie a umění

program 2019

 

Holger Zaborowski
Zprostředkující myšlení
Kniha O duchu liturgie Romano Guardiniho
jako klasika katolické teologie 20. století
nový foyer dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
pondělí 25. února 2019 v 19:30 hodin

Popelec umělců 2019
akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
6. března 2019

Robert V. Novák – TXT
akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
Popeleční středa – Velikonoce 2019

Kříž umělců a architektů 20. a 21. století
Norbert Schmidt – přednáška
Josef Pleskot – nový kříž v nové fortně Dominikánské 8
Dominikánská 8 – barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
čtvrtek 7. března 2019, 19:30 hodin

Diaspora
Julia Knop, Benedikt Kranemann – debatní večer
Dominikánská 8 – barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
čtvrtek 21. března 2019 v 19:30 hodin

Sakramente im Kontext
Theologische Tagung
Erfurt v Praze
21. – 24. března 2019

Debatní setkání s Robertem V. Novákem
sakristie kostela Nejsv. Salvátora
neděle 31. března 2019 v 21:00 hodin

Vzpomínkový večer
k poctě profesora Tomáše Valeny
Dominikánská 8 – barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí
středa 3. dubna 2019 v 18:00 hodin