PROCHÁZENÍ – dernisáž

rozloučení s instalací Magdaleny Bartákové
Anna Háblová – autorské čtení básní
Slavomír Hořínka – improvizace na housle

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
středa 22. listopadu 2017 v 19:30 hodin

 


foto © Petr Neubert

 

Anna Beata Háblová (* 1983) je básnířka, architektka, teoretička. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a básně v literárních časopisech Host, Tvar a Weles. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. V současné době vychází její komixovo-vědecká kniha Města zdí o interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu (Dokořán, 2017).

Slavomír Hořínka (*1980) je český skladatel, jehož hudební jazyk je zaměřen na redukci použitých prostředků a průzračnost hudební struktury. Jako výchozí materiál používá často melodické linie, harmonii, nebo rytmickou strukturu odvozenou z analýzy zvuku nebo hudby „bez copyrightu” (chorál, etnická hudba apod.) Ve skladbách z poslední doby také zkoumá prostorový aspekt hudby. Jeho díla jsou uváděna na českých i mezinárodních pódiích renomovanými hudebními tělesy jako např. Česká filharmonie, Orchestr Berg, Bennewitzovo kvarteto, Cappella Mariana, Tiburtina Ensemble, Solamente naturali a další. Slavomír Hořínka vyučuje na Katedře skladby na Akademii múzických umění v Praze. Více na: www.horinka.cz.

pořadatelé:
platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK

 

    

 

Ohlasy a souvislosti:

Magdalena Bartáková: PROCHÁZENÍ
výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a
foyer barokního refektáře kláštera dominikánů u Sv. Jiljí, listopad 2016 – duben 2017

PROCHÁZENÍ
výtvarná a hudební intervence
Magdalena Bartáková, Slavomír Hořínka a studenti Katedry skladby pražské HAMU
Klášter dominikánů v Praze, Husova 8
14. listopadu 2016 v 19:30 hodin