Magdalena Bartáková

výtvarná intervence v rámci projektu NIKA 7a

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, Jilská 7a
listopad 2016 duben 2017

 

Výtvarná intervence byla zahájena při hudební performance PROCHÁZENÍ
v pondělí 14. listopadu 2016.

foto © Petr Neubert

 

pořadatelé:
platforma Dominikánská 8 a Centrum teologie a umění při KTF UK