Jaromír Typlt a Vlastislav Matoušek
OVÁL 04 – večery současné poezie a hudby

nový foyer barokního refektáře
dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze
(nový vstup na rohu ulic Husova a Jalovcová)
středa 28. listopadu 2018 v 19:30 hodin

 

Jaromír TYPLT (* 1973) je básník, esejista, výtvarný teoretik a performer. Žije v Praze a v Nové Pace. Knihy poezie a próz vydává od 90. let, naposledy Stisk (2007) a Za dlouho (2016). Experimentuje i v oblasti zvukové poezie (CD Škrábanice s Michalem Ratajem, 2014). Je autorem výtvarné monografie Ladislav Zívr (2013).

Doc. Vlastislav MATOUŠEK (* 1948), Ph.D. (www.shakuhachi.cz) studoval Skladbu a Hudební teorii na HAMU, kde od r. 1991 přednáší etnomusikologii a další hudebně-teoretické disciplíny. Ve svém teoretickém výzkumu se zabývá hudbou mimoevropských kultur, exotickými a folklorními hudebními nástroji, rytmem a problematikou hudební řeči (Rytmus a čas v etnické hudbě, Togga, Praha 2003, Musical Kinetics, NAMU, Praha 2014). Jako stipendista Japan Foundation studoval u mistra Kifu Mitsuhashiho v Tokiu (1996) hru na bambusovou flétnu shakuhachi, na kterou sólově koncertuje (World Shakuhachi Festival Sydney 2008, WSF Kyoto 2012 etc.) a se svým souborem Ensemble 108 Hz uvádí experimentální soudobou hudbu a své vlastní kompozice.

FACEBOOK

Poetické večery, které vede Anna Beata Háblová, hudebně doprovázejí pedagogové a studenti pražské HAMU.

 

 

Pořádá Dominikánská 8, HAMU a Centrum teologie a umění při KTF UK.